Instància "Recuperar l’Eixample de Mar "

Sr. Gerard Llobet Sánchez, REGIDORIA DE URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT

Assumpte: Recuperar l’Eixample de Mar

EXPOSEM

L'Eixample de Mar havia de ser el nou focus de centralitat de la ciutat. La crisi va paralitzar obres a mig construir i va impedir el desenvolupament de la resta de solars edificables. També va paralitzar tots els projectes que l'Ajuntament tenia per la zona: Edifici Calderes, Auditori, etc. Com a efecte de rebot, la zona s'està degradant i el que havia de ser una zona de lligam entre el Barri de Mar i la part nord de la ciutat i entre el cantó de Llevant (La Marina) i el Ponent (Ribes Roges) del barri de mar, ha quedat convertit en una zona aïllant.

Continuar llegint