Sabeu què? Reunió Alcaldessa, R. Urbanisme i R. Participació amb AV Baix a Mar

Aquest és el resum dels punts tractats en la reunió que vam tenir amb l'Alcaldessa, R. Urbanisme i R. Participació el passat 3 d'octubre.

 

Botellot, soroll i incivisme

Potser el problema  més complicat i que va a més. Li hem demanat menys bones paraules i més accions directes per evitar que es continuïn degenerant les nits de divendres i dissabte, especialment.
Altres poblacions també tenen aquest problema i sembla que no hi ha més solució que tancar l’origen donada la evident impossibilitat de control.lar-ne els seus efectes.  Ens diuen que en són conscients. No aporten solucions. 
Turisme familiar, si, botellot, no.
 

Pluges fortes: Baix a Mar incomunicat

És un problema que pot anar a més i la solució de soterrar la via no la veurem mai aplicada. Totes les poblacions tenen al menys un pas per sobre. 
Sembla que hi podem trobar solució, al menys per ambulàncies, bombers i urgències. Una seria reobrir només en cas de necessitat el pas que es feia servir anteriorment a la Rambla de la Pau (on hi ha els contenidors de Can Pahissa). Fàcil i barat. A mig termini, ampliar el pont del capdamunt de la pujada de Sant Cristòfol.
 

Equipaments Baix a Mar

El barri  va creixent en població i ens hem quedat sense equipaments. Tenim un edifici calderes on, malgrat els costos –que s’hauran d’afrontar doncs és municipal- hi podria anar la biblioteca i sales d’estudi del barri, a més d’altres equipaments que el barri necessita. Can Pahissa a passat a ser dependències municipals. Ens comenten que estan mirant altres opcions doncs no veuen a curt termini l’edifici de ports que havia de fer a la Plaça del Port. No els agrada la solució Edifici Calderes.
No volem solucions a curt termini –que no són possibles- demanem que es treballi per aconseguir-ho.
 

Edifici ex-DRADISA

Hem tornat a demanar que s’enderroqui aquest edifici i que s’accepti el resultats dels concursos d’idees i de les Jornades de Participació. Ens preocupa, a més, la teulada d’uralita exposada a la intempèrie durant molts anys. Segons la Generalitat i les recomanacions de la UE, no es pot encapsular i s’hauria de retirar. En aquest espai seria un bon lloc per fer-hi la font de cua de bal.lena que es vol posar al costat de La Daurada.
 

També hem comentat altres temes menors. Ja us en informarem.