Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns del Barri de Mar 2018

Un any més ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns del Barri de Mar.
 
L'assemblea trindrà lloc el proper dijous 28 de juny a les 18:30h al Centre Cívic.

Us recordem que aquesta Assemblea, a diferència de les Assemblees Obertes que hem anat fent i que farem, és reservada als socis doncs és la que preceptivament s’ha de fer al menys un cop cada any i, també, perquè els temes que es s’hi ha de tractar són majoritàriament de caràcter intern de l’Associació.

És per aquest motiu que us recordem que, donat que hi  poden haver alguns temes pels quals caldrà votar, haureu de portar un document acreditatiu (DNI, Passaport). Podran votar doncs, tots aquells socis (un soci = un vot) que s’identifiquin i estiguin al corrent de pagament de l’any 2017 i 2018. Podeu venir acompanyats (encara que no podran votar si no són socis). No s’acceptarà la delegació de vot.

L’ordre del dia serà:
  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària del 2017
  2. Aprovació, si s’escau, del comptes corresponents a l’exercici 2017.
  3. Resum activitats i projectes 2018.
  4. Precs ipreguntes

Us animem a venir i participar-hi. L’Associació som tots.
A l’acabar i haurà una copa de cava.
 
Una forta abraçada,
La Junta