Assemblea General Ordinària

Assemblea General Ordinària

El proper 25 de març a les 19:30 h al Centre Cívic de Mar celebrarem l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Veïns del Barri de Mar.

Us recordem que aquesta Assemblea, a diferència de les Assemblees Obertes que hem anat fent i que farem, és reservada als socis doncs és la que preceptivament s'ha de fer al menys un cop cada any i, també, perquè els temes que es s'hi ha de tractar són majoritàriament de caràcter intern de l'Associació.

És per aquest motiu que us recordem que, donat que hi hauran alguns temes pels quals caldrà votar, haureu de portar un document acreditatiu (DNI, Passaport). Podran votar doncs, tots aquells socis (un soci = un vot) que s'identifiquin i estiguin al corrent de pagament de l'any 2016 (2017 pels socis nous d'aquest any). No s'acceptarà la delegació de vot.

L'ordre del dia serà:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. Veure acta.
2. Memòria 2016.
3. Estat de comptes.
4. Modificació dels Estatuts per adaptar-los a normativa vigent i incloure-hi canvis importants.
5. Activitats i projectes 2017.
6. Precs i preguntes

Us animem a venir i participar-hi. L'Associació som tots.

Veure acta assemblea general ordinària de socis i sòcies