Reunió amb el regidor de mobilitat, serveis viaris, projectes i obres

El passat dia 9 d'octubre de 2016 representatns de l'AV del Barri de Mar vam mantenir una reunió amb el Sr. Joan Giribet, regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres. amb la Sra.Griselda Castelló, cap de Participació Ciutadana i el Cap del Departament de Mobilitat.

Es van tractar diversos temes que afecten el nostre barri, dels quals en fem un resum detallat.

Sobre el pas sota via del carrer Àncora de l'estació de trens

Sembla que des de l'Ajuntament no es veuen amb cor de fer res més. Els vam informar, que a la seva web, respecte d'aquest tema, encara hi apareix la informació de l'any passat. Van mostrar el seu desconeixement sobre la situació de la web.

Els vàrem tornar exposar els motius pels quals des de l'Associació de Veïns del Barri de Mar es demana l'obertura del pas, van manifestar que entenien els motius però, pel que sembla, ja no se sap com actuar des de l'Ajuntament.

Es va comentar també, que en l'última A.M.O. hi va haver una ponència (duta a terme per dos membres de l'actual Junta de l’Associació) sobre l'obertura del pas sota via. Es va comentar que a la resposta de l'Auntament publicada a la seva web s'hi deia que totes les estacions grans tenen mesures de seguretat i les petites no. Aquest fet no és cert ja que ni a l'estació de Tarragona ni a la de Barcelona-Estació de França (les dues més grans de la R-2) hi ha aquesta mena de tancaments.

També vàrem demanar que fessin una valoració econòmica del cost de la vigilància (que la major part del temps no hi és però la paguem), de les reparacions de les càmeres, de les màquines expenedores, del cost dels cossos de seguretat per atrapar els brètols i el cost de les mateixes màquines de portes automàtiques i ho comparessin amb el cost econòmic que poden suposar els usuaris de tren que pugen sense bitllet. –tenint en compte que qui vol estafar salta i estafa igualment-. La resposta a aquests arguments va ser que “si hi ha via lliure per sota el pas, també s'ha de canviar tot el sistema de l'estació principal”. Aquest deu ser el motiu principal. Els vàrem proposar d'organitzar una tallada de vies per tal de fer reaccionar Adif-Renfe. La Sra. Griselda Castelló va proposar de fer una reunió amb l’Alcaldessa que és qui porta tot el tema. Vam acceptar tot i sabent que les respostes serien, amb tota probabilitat, les mateixes.

Circulació de cotxes i motos a la Rambla de la Pau

Des de l'AV es va presentar una instància a l’Ajuntament pel tema de la circulació de cotxes a la Rambla de la Pau i carrers que la travessen: Jacas, Àncora i Albert Virella, per tal de posar elements dissuasoris. Se'ns va comunicar que havíem de recollir signatures dels veïns conforme estarien d'acord en la instal.lació d'aquest elements, doncs sembla que fan soroll. Des de l'Associació es va respondre que no som nosaltres qui hem de fer una recollida de signatures per tal de mostrar la no-oposició dels veïns a que les posin. Es va comentar que des de l'Associació no s'han demanat “bandes sonores” sinó elements dissuasoris. Comenten que els elements reductors de velocitat “esquenes d’ase” que hi ha instal·lats al Passeig del Carme, ara, no serien normatius. Al final, varen proposar com a mesura els “coixins berlinesos” que són elements de goma similars a les bandes sonores. Els col ·locarien, experimentalment, al carrer Àncora amb Rambla i carrer Jaques amb Rambla.

La circulació cada vegada més intensa de cotxes per la Rbla. de la Pau, sobretot, en sentit muntanya (cap a la vila) s'ha de revisar i sembla que es farà doncs és una zona de vianants amb circulació prohibida amb excepcions. Sembla que només hi podrien passar els usuaris dels pàrquings i, especialment, usuaris del pàrquing de Vilanova Port fins al carrer Àncora donat que és una demanda autoritzada de fa molts anys. El problema és que cada cop hi ha més trànsit en aquesta zona peatonal i des de l'Associació es vol evitar una desgràcia. Els responsables municipals manifesten que ho estudiaran.

A.M.O. circulació Eixample de Mar i circuits infantils.

A la darrera A.M.O. (Assemblea Municipal Oberta) una veïna va presentar una proposta de fer camins infantils per la canalla que siguin segurs per anar a l'escola i també que es regulés el trànsit a les places Bolerany i Mediterrània. Se'ns va comentar que ja se li va contestar a la impulsora Sra.Clara Alba Mansilla. Sembla que el tema dels “Camins Infantils” està inclòs en el Pla de Mobilitat. Pel que fa a la plaça, ja s'han pres algunes mesures explicades en la resposta de l'A.M.O.. Les mesures són tan mínimes que la impulsora no hi està d'acord.

Mercadal divendres i carrer llibertat

Des de l'Ajuntament van manifestar que no sabien per què el Mercadal no ha tornat al carrer Llibertat donat que és un tema de Promoció Econòmica i que el seu responsable està de baixa des de fa molt de temps. Ens va saber greu aquesta resposta ja que creiem que a l'Ajuntament hi ha més tècnics que deuen saber d'aquest tema. Van comentar que teníem raó, que s'ho anotaven i que ens informarien.
Ens van comentar també que el carrer Llibertat serà de vianants quan s'aprovi el Pla de Mobilitat. El carrer del Gas, en principi, serà de pacificació de trànsit sense ser del tot zona de vianants.

Carril bici carrer Àncora i millora del carrer

En sol·licitar un carril bici per al carrer Àncora, a l'inici, van al·legar tota una sèrie d'inconvenients, justificant-se en el Pla de Mobilitat, etc. Des de l’Associació vam manifestar que no tot hauria d’esperar a l'esmentat Pla i que només es tracta de 250m. de carril bici fins a la Rambla del Far i una mica més fins a l'IES Baix a Mar, però recollint també la gent que creui el Pas Sota la Via del carrer Àncora (si algun dia ho veiem). També vam demanar que ja que, a partir del mes de Gener, es canviarà tota la il·luminació de Vilanova, seria un bon moment per començar també per aquell carrer i arreglar l'asfalt i donar una mica d’aire a la paret del pàrquing de la Renfe per donar valor al carrer. Va semblar que des de l'Ajuntament compartien el nostre punt de vista i recollien les propostes.

Pla de Mobilitat

Ens van comentar que la redacció del Pla de Mobilitat ha finalitzat i ara s'estan esperant algunes respostes dels organismes superiors i, sobretot, a les comissions dels partits volen aconseguir la unanimitat per portar-ho al Ple. Comentem que ho entenem però que això ha de tenir un venciment, una data final. No pot ser que una cosa tan important es demori fins a tenir una unanimitat que, potser, no s'aconsegueix mai.

Altres qüestions

Es va preguntar quan començarien les obres, previstes per a principis d'aquesta tardor, de la platja del Far, del Torrent de la Rambla Lluis Companys i de la Plaça del Port La resposta va ser que ja ens respondrien.

Sobre l'inici de les obres del canvi d’enllumenat se’ns va comentar que les obres estan en licitació i que esperen començar el gener del 2017.

També des de l'Associació es va denunciar sobre deixalles a la Plaça de la Marina al voltant dels contenidors de la Plaça Marina. Hem vist i denunciem que dia si dia també, a la Plaça de la Marina s'hi acumulen deixalles de tot tipus i mides fora dels contenidors. No creiem que siguin concertades amb els serveis de neteja i potser tampoc dels veïns. Això contribueix a crear un sentiment d'embrutiment de barri. Demanem que es retirin aviat i, sobretot, analitzin si hi ha algun motiu de tanta afluència.