Mobilitat viària Rambla de la Pau

Instància "Mobilitat viària Rambla de la Pau i entorns"

Sr. Joan Giribet de Sebastian, REGIDORIA DE MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES

Assumpte: mobilitat viària Rambla Pau i entorns

EXPOSEM

Com ja és sabut, la Rambla de la Pau, és zona de vianants en tota la seva extensió. I vertebra, al Barri de Mar, un espai reservat principalment als vianants que s'estén per les places Mediterrània i Boleranys i els carrers que hi accedeixen. Aquesta qualificació és respectada, en termes generals, en tota la seva extensió des de la Plaça de les Neus fins la via del tren. No passa el mateix però de la via del tren fins al Passeig Carme/Marítim.

Tan és el poc respecte que se'n fa de la prohibició de circular que fins i tot les persones fins ara més respectuoses estan deixant de ser-ho.

Potser un tema a banda és el de les entrades i sortides dels alumnes de l'escola La Pau, alguns pares del quals no dubten no tan sols a aparcar al bell mig de la Rambla sinó a pujar-hi pel mig des del Carrer Conxita Soler i pel lateral des del carrer Àncora.

El punt més conflictiu són els dos laterals de la Rambla des del carrer Conxita Soler fins al carrer Àncora, especialment de pujada. La gran majoria de cotxes fa servir la Rambla per desplaçar-se a buscar el pas sota la via del carrer Conxita Soler, o per baixar al Passeig, ja sigui pel carrer Ferrer Vidal o per la mateixa Rambla.

Aquest trànsit i el fet de no disposar ja de voreres, provoca que els cotxes passin amb una certa velocitat a tocar de les entrades de les cases, botigues i restaurants cosa que fa que es posi en perill als seus habitants/clients/treballadors.

Els pàrquings existents en aquesta zona condicionen una certa mobilitat impossible d'evitar, especialment els pàrquings coneguts com els del Mon Verd i els de Vilanova Port.

Un altre agreujant és el mercadal dels divendres doncs per aquest esdeveniment els vehicles que venen del carrer Pere Jaques fan cas omís dels senyals de prohibit passar i arriben a la Rambla de la Pau on són obligats a passar pel cantó de llevant per anar a buscar el carrer Conxita Soler. Però això fa que encara més vehicles descobreixin una nova manera de pujar al poble sense haver de donar el tomb per la Rambla de Lluís Companys o pel carrer Canàries, les dues úniques maneres de pujar al poble amb vehicle.

Un dels grans causants de la problemàtica actual és la impossibilitat de poder utilitzar la Rambla Samà en els dos sentits de la marxa per culpa de la barbaritat de l'amplada del pas sota via d'aquesta Rambla; però la solució d'aquest problema sembla que va per a llarg.

L'altra és que les senyalitzacions existents tan a la Rambla de la Pau com als carrers que hi porten són difícils d'entendre o, si més no, fàcils de fer veure que no s'entenen. Un exemple és que tothom sàpiga que les càmeres que haurien de dissuadir de baixar per la Rambla de la Pau en sentit mar, no han funcionat mai. Un altre seria la senyal de Stop que hi ha a la cruïlla de la Rambla Lluis Companys amb el carrer Pere Jacas; està ben pensat perquè es pretén que els que baixen Per Lluis Companys i volen girar cap a Pere Jacas, puguin passar amb preferència als que pugen per Lluis Companys (que tenen el semàfor amb llum verda) però la realitat és que ningú entén que hi fa un stop quan el semàfor indica verd i ningú ho respecta.

Un efecte colateral de les situacions descrites és que està calant la percepció de que aquest tros de Rambla de la Pau no és una zona de vianants i, per això, els vehicles que travessen la Rambla no vagin tan lents com seria necessari. A més, provoca que hi hagi més trànsit a les places Mediterrània i Volerany, quan no n'hi hauria d'haver gens doncs també és zona de vianants especialment sensible per la quantitat de canalla que hi juga (en aquest sentit uns altres veïns van presentar una petició a la darrera AMO).

N'hem parlat amb la policia de barri i hem vist que n'és conscient de la problemàtica i podria aportar la seva experiència per tal de solucionar el problema.


SOL·LICITEM

1. Que els tècnics de l'Ajuntament estudiïn el problema i el solucionin. Nosaltres simplement el volem denunciar i aportem el que ens sembla podrien ser part de la solució.

2. Que es tregui la senyal de Stop de la Rambla Lluis Companys, cantonada amb Pere Jacas, sentit Nord.

3. Que es defineixi exactament si la Rambla de la Pau, és o no és zona de vianants.

4. En cas afirmatiu, que es marqui clarament i s'indiquin clarament les excepcions.

5. Que els circuits per als pàrquings siguin de doble sentit , és a dir, que des d'un dels carrers que porten a la Rambla de la Pau es pugui arribar al pàrquing però només fins allà, sense possibilitat de poder continuar per impediments físics; i el mateix en quant a la sortida. Que no es pugui circular per tota la Rambla amb l'excusa d'anar a un pàrquing que està dos carrers més avall.

6. Que tots els carrers que travessen la Rambla tinguin alentidors de velocitat físics en la cruïlla de la Rambla, inclòs el carrer d'Albert Virella.

7. Que tots els pàrquings de la zona tinguin penjats a llocs visibles els circuits permesos per accedir/sortir del pàrquing.

8. Buscar solucions pel mercadal de divendres.