MÚSICA A LA MARINA. Grup de Vents i Percussió de l’ECMM

Diumenge 3 d’abril a les 12h del migdia a la Plaça de la Marina (Baix a mar).

Facebook

Twitter