PARLEM DEL PAS SOTA LA VIA PEL CARRER JOSEP COROLEU...

En pocs dies veurem com finalitzen les obres de millora del pas de vianants per sota de la via del Josep Coroleu. A hores d'ara des de l'Associació Veïnal Baix a Mar tenim varies coses clares:

  • Les obres que s'han fet s'ajusten al que l'Ajuntament va explicar que faria.
  • La sortida a l'exterior a banda i banda del pas no elimina la sensació d'inseguretat que ja existia.
  • La substitució de les baranes interiors per una paret de maons disminueix el soroll que escolten els vianants però transmet una sensació de estar en un tub.
  • No se soluciona el pas de bicicletes, continua sent un problema la convivència amb els vianants.
  • Si el pas no és més ample és perquè ADIF (empresa pública estatal que gestiona les vies del tren) no ha permès ni ha volgut fer-ho.

Dit això, el més adient és esperar a veure com finalitza la obra per fer-ne una valoració definitiva. Des de l'Associació Veïnal Baix a Mar fem una crida a tots els veïns i veïnes a ser-ne respectuosos i no fer-hi actes vandàlics per expressar les opinions. Un cop hagi acabat la obra serà el moment de valorar-la i fer les reivindicacions i les propostes de millora que es considerin a través dels mitjans més eficients, com per exemple amb l'ajut de les associacions veïnals.