Estatuts

La modificació dels estatuts de l'Associació és una de les nostres fites.

Desitjem emplaçar els socis próximament per a l'aprovació, us mantindrem informats.