Avís legal

Aquesta pàgina, així com tots els seus continguts, inclosos texts, imatges i qualsevol altre material, així com el seu disseny gràfic és propietat de l'Associació Veïnal Baix a Mar, o tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts i estan subjectes a les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

Tots els drets estan reservats. Qualsevol accès a aquest lloc està subjecte a les següents condicions: no es permet l'ús comercial. No es permet la modificació de la web ni cap dels seus continguts. El lloc web té un caràcter informatiu, l'Associació Veïnal Baix a Mar no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels seus enllaços a sistemes externs, així com tampoc de les opinions escrites pels seus usuaris.

CONDICIONS D´UTILITZACIó DEL WEB

L'Associació Veïnal Baix a Mar es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www. avbarridemar.org i pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, es reserva el dret d’eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l'associacó que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament del web.

L'Associació Veïnal Baix a Mar declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingui perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d'altres elements al web.