Avís legal

Aquesta pàgina, així com tots els seus continguts, inclosos texts, imatges i qualsevol altre material, així com el seu disseny gràfic és propietat de l'Associació de veïns del Barri de Mar, o tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts i estan subjectes a les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

Tots els drets estan reservats. Qualsevol accès a aquest lloc està subjecte a les següents condicions: no es permet l'ús comercial. No es permet la modificació de la web ni cap dels seus continguts. El lloc web té un caràcter informatiu, l'Associació de veïns del Barri de Mar no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels seus enllaços a sistemes externs, així com tampoc de les opinions escrites pels seus usuaris.

CONDICIONS D´UTILITZACIó DEL WEB

L'Associació de veïns del Barri de Mar es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www. avbarridemar.org i pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, es reserva el dret d’eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l'associacó que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament del web.

L'Associació de veïns del Barri de Mar declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingui perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d'altres elements al web.